TÜRKİYE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU ALIM FİYATLARI

TÜRKİYE FİYATLARI

            A – ALIM FİYATLARI

Ülkemizin gerek bitkisel yağ üretiminin tüketimi karşılayabilecek duruma getirilmesi, gerekse çiftçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi amacıyla uygulanmakta olan yağlı tohumlu bitkiler üretimini teşvik politikası çerçevesinde yağlık ayçiçeği 1969 yılından itibaren Devlet Destekleme alımları kapsamında tutulmuştur.Ancak 1994 yılında uygulanan ekonomik istikrar programı çerçevesinde destekleme kapsamından çıkarılmıştır.

 

Tarımda başlatılan yapısal reformlar ve destekleme yöntemlerindeki değişiklikler kapsamında; hem birliklerin veya alım yapan kuruluşun dünya fiyatından ürün almasını sağlamak, hem de üreticinin mağduriyetini gidermek amacıyla 1999 yılı ürünü yağlık ayçiçeğinde uygulanmaya başlanan prim sistemi halen devam etmektedir.

 

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yağlık ayçiçeği tohumu alım fiyatları Tablo 20’de görülmektedir.

 

 

 

 

 

     TABLO 20:  YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU ALIM FİYATLARI (TL/Kg)

YILLAR

  

 

TRAKYABİRLİK  ALIM FİYATI

(TL/Kg)

 

 

 

KARADENİZBİRLİK ALIM FİYATI

(TL/Kg)

 

2000 0,165 0,165
2001 0,370 0,370
2002 0,460 0,460
2003 0,485 0,485
2004 0,515 0,515
2005 0,505 0,505
2006 0,525 0,525
2007 0,825 0,800
2008 0,830 0,900
2009 0,750 0,700
2010 0,920 ( 40 yağlı ) 0,910
2011 1,185 ( 40 yağlı ) 1,160

    Kaynak : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Trakyabirlik, Karadenizbirlik

 

 

Trakyabirlik ve Karadenizbirliğin alım miktarları ve üreticiye ödenen ürün bedelleri  Tablo 21’de verilmiştir.

TABLO 21 : BİRLİKLERİN AYÇİÇEK TOHUMU ALIM MİKTAR VE DEĞERLERİ

YILLAR TRAKYABİRLİK KARADENİZBİRLİK
MİKTAR

(Kg)

DEĞER

(Bin TL)

MİKTAR

(Kg)

DEĞER

(Bin TL)

2002 342.313.380 157.464 69.330.834 31.893
2003 385.465.218 186.951 41.691.684 20.221
2004 426.397.692 219.595 41.656.008 21.453
2005 476.947.276 240.858 46.842.938 23.656
2006 441.088.422 231.571 46.997.320 24.673
2007 150.163.408 123.885 21.686.902 17.349
2008 312.435.894 259.322 50.394.118 40.551
2009 340.494.794 255.371 36.154.364 25.308
2010 321.928.339 294.174 28.054.000 25.529
2011 232.399.320 275.393 37.222.000 43.177

Kaynak : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Trakyabirlik, Karadenizbirlik

Birliklerin alımlarının rekolteler içindeki  payları Tablo 22’te verilmiştir.

 TABLO 22: BİRLİKLERİN ALIM PAYLARI

FAALİYET DÖNEMİ

 

TÜRKİYE ÜRETİMİ

(TON)

ÜRÜN ALIM MİKTARI (TON)

 

BİRLİKLERİN TÜRKİYE ÜRETİMİNDEKİ TOPLAM ALIM PAYI (%)
TRAKYABİRLİK KARADENİZBİRLİK

2000/01

   800.000

383.839

40.100

53

2001/02

   650.000

220.179

20.587

37

2002/03

   850.000

341.731

69.287

48

2003/04

   800.000

385.275

41.690

53

2004/05

   800.000

426.282

41.637

58

2005/06

   865.000

476.947

46.843

60

2006/07

1.010.000

441.008

46.997

48

2007/08

   770.000

150.163

21.687

22

2008/09

   900.387

312.435

48.030

40

2009/10

   960.300

340.484

36.154

40

2010/11

1.170.000

321.928

28.055

30

2011/12

1.200.000

232.399

37.222

23

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Tablodaki bilgiler değerlendirildiğinde Birliklerin son 12 yıllık alım ortalamalarının ülke rekoltesinin % 43’üne tekabül ettiği görülmektedir. 2010/11 Türkiye Ayçiçek üretimi içindeki alım payının %23 olarak gerçekleştiği görülmektedir.Birliklerin alım paylarındaki düşüşün temel nedeni ülke rekoltesindeki artış olarak değerlendirilmektedir. Birliklerin üreticiye sağlamış oldukları ayni ve nakdi krediler sayesinde ayçiçeği üretimi desteklenmektedir.

B – BORSA FİYATLARI

Edirne, Uzunköprü ve Adana borsalarında işlem gören ayçiçeğinin aylar itibariyle ortalama fiyatları Tablo 23’te verilmiştir.

      TABLO 23 : AYÇİÇEK TOHUMU AYLIK ORTALAMA BORSA FİYATLARI (TL/Kg)

     AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 560 480 550 850 725 700 1.150
Şubat 540 495 575 1.100 810 710 1.200
Mart 525 475 575 1.050 840 785 1.200
Nisan 525 480 620 1.070 815 800 1.125
Mayıs 525 500 620 1.100 830 800 1.150
Haziran 520 525 630 1.150 800 800 1.250
Temmuz 510 540 650 850 750 775 1.275
Ağustos 470 475 800 750 700 925 1.125
Eylül 485 485 820 775 670 950 1.200
Ekim 490 500 840 780 675 975 1.100
Kasım 490 510 830 725 680 1.025 1.160
Aralık 485 520 830 680 700 1.100 1.175

     Kaynak: Trakyabirlik

Bir önceki yazımız olan Ayçiçeği Yağı Üretimi ,Faydaları ve Üreticileri başlıklı makalemizde Ayçiçek Yağı ve Üretim Miktarı hakkında bilgiler verilmektedir.

Advertisement